Adatvédelem

A személyes adatokat (a továbbiakban: "adatok") csak a szükséges mértékben és kizárólag a funkcionális és felhasználóbarát weboldal, valamint annak tartalma és az ott kínált szolgáltatások biztosítása céljából kezeljük.
Az (EU) 2016/679 rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. cikkének (1) bekezdése értelmében "adatkezelés": a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, archiválás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő közlés, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.
Az alábbi adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatjuk Önt különösen a személyes adatok feldolgozásának típusáról, hatályáról, céljáról, időtartamáról és jogalapjáról, amennyiben mi egyedül vagy másokkal közösen döntünk a feldolgozás céljairól és eszközeiről. Ezen kívül az alábbiakban tájékoztatjuk Önt az általunk optimalizálási céllal és a használat minőségének javítása érdekében használt harmadik féltől származó összetevőkről, amennyiben harmadik felek saját felelősségükre dolgoznak fel adatokat.

Adatvédelmi szabályzatunk a következőképpen épül fel:

I. Rólunk, mint felelős félről szóló információk
II. A felhasználók és az érintettek jogai
III. Tájékoztatás az adatfeldolgozásról

I. Rólunk, mint felelős félről szóló információk

A weboldal adatvédelmi jogi szempontból felelős szolgáltatója a következő:

Personalexpress KG
August-Lämmle-Str. 8
72658 Bempflingen
Németország

Telefon: +49 711 6648440
Fax: +49 711 66484444
E-mail: info@personalexpress.de

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei:

PROLIANCE GmbH / datenschutzexperte.de
Adatvédelmi tisztviselő
Leopoldstr. 21
80802 München
E-mail: datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

II. A felhasználók és az érintettek jogai

Az alábbiakban részletesebben ismertetett adatkezelés tekintetében a felhasználóknak és az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy

  • arra vonatkozó megerősítésre, hogy a rájuk vonatkozó adatok feldolgozása folyamatban van-e, a feldolgozott adatokról való tájékoztatásra, az adatfeldolgozással kapcsolatos további információkra és az adatok másolatára (vö. DSGVO 15. cikk);
  • a helytelen vagy hiányos adatok helyesbítése vagy kiegészítése (vö. DSGVO 16. cikk);
  • a rájuk vonatkozó adatok azonnali törlésére (vö. GDPR 17. cikk), vagy - amennyiben a GDPR 17. cikkének (3) bekezdése értelmében további adatkezelésre van szükség - az adatkezelés korlátozására a GDPR 18. cikkével összhangban;
  • a rájuk vonatkozó és az általuk megadott adatok átvételére, valamint ezen adatok más szolgáltatóknak/ellenőröknek történő továbbítására (vö. GDPR 20. cikk);
  • panaszt nyújtson be a felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy a szolgáltató az adatvédelmi rendelkezéseket megsértve kezeli a rá vonatkozó adatokat (vö. GDPR 77. cikk).

Ezen túlmenően a szolgáltató köteles tájékoztatni minden olyan címzettet, akinek az adatokat a szolgáltató átadta, az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, amely a DSGVO 16. cikke, 17. cikkének (1) bekezdése és 18. cikke alapján történik. Ez a kötelezettség azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha az ilyen értesítés lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A fentiek ellenére a felhasználónak joga van a címzettekről való tájékoztatáshoz.

Hasonlóképpen, a felhasználóknak és az érintetteknek joguk van tiltakozni a rájuk vonatkozó adatok jövőbeni feldolgozása ellen a DSGVO 21. cikkével összhangban, amennyiben az adatokat a szolgáltató a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint kezeli. Különösen a közvetlen reklámozás céljából történő adatfeldolgozás ellen lehet tiltakozni.

III. Tájékoztatás az adatfeldolgozásról

Szerver adatok

Technikai okokból, különösen a biztonságos és stabil internetes jelenlét biztosítása érdekében az Ön internetes böngészője adatokat továbbít hozzánk vagy a tárhelyszolgáltatónkhoz. Ezek az úgynevezett szervernaplófájlok többek között az Ön internetböngészőjének típusát és verzióját, az operációs rendszert, a weboldalt, amelyről Ön a weboldalunkat elérte (hivatkozási URL), a weboldalunk azon weboldalát (weboldalait), amelyet meglátogatott, az adott hozzáférés dátumát és időpontját, valamint annak az internetkapcsolatnak az IP-címét gyűjtik, amelyről a weboldalunk használata történik.
Az így gyűjtött adatokat ideiglenesen tároljuk, de nem az Önre vonatkozó egyéb adatokkal együtt.
A tárolásra a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján kerül sor. Jogos érdekünk a weboldalunk javítása, stabilitása, funkcionalitása és biztonsága.
Az adatokat legkésőbb hét nap elteltével ismét töröljük, kivéve, ha bizonyítási célból további tárolásra van szükség. Ellenkező esetben az adatok az incidens végleges tisztázásáig részben vagy egészben mentesülnek a törlés alól.

Sütik

a) Munkamenet sütik / munkamenet sütik
Weboldalunkon úgynevezett sütiket használunk. A sütik olyan kis szövegfájlok vagy más tárolási technológiák, amelyeket az Ön által használt internetböngésző helyez el és tárol az Ön végberendezésén. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy bizonyos információkat, például az Ön böngészőjét, helymeghatározási adatait vagy IP-címét egyedileg feldolgozzuk.  
Ez a feldolgozás felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszi weboldalunkat, mivel a feldolgozás lehetővé teszi például weboldalunk különböző nyelveken történő megjelenítését vagy a bevásárlókosár funkciót.
A feldolgozás jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amennyiben ezeket a cookie-adatokat szerződéskötés vagy szerződésfeldolgozás céljából dolgozzák fel.
Ha a feldolgozás nem szerződés kezdeményezését vagy teljesítését szolgálja, jogos érdekünk a weboldalunk funkcionalitásának javítása. Ebben az esetben a jogalap a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.
Amikor bezárja az internetböngészőt, ezek a munkamenet-sütik törlődnek.

b) Harmadik féltől származó sütik
Adott esetben olyan partnercégektől származó cookie-kat is használunk a weboldalunkon, amelyekkel reklámozás, elemzés vagy a weboldalunk funkciói céljából együttműködünk.
Az ezzel kapcsolatos részleteket, különösen az ilyen harmadik féltől származó sütik feldolgozásának céljait és jogalapját az alábbi információk tartalmazzák.

c) Kiküszöbölési lehetőség
Az internetes böngésző beállításával megakadályozhatja vagy korlátozhatja a sütik telepítését. A már tárolt sütiket is bármikor törölheti. Az ehhez szükséges lépések és intézkedések azonban az Ön által használt internetes böngészőtől függnek. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, használja az internetes böngészője súgófunkcióját vagy dokumentációját, vagy vegye fel a kapcsolatot annak gyártójával vagy ügyfélszolgálatával. Az úgynevezett Flash sütik esetében azonban a feldolgozás nem akadályozható meg a böngésző beállításain keresztül. Ehelyett a Flash-lejátszó beállításait kell megváltoztatnia. Az ehhez szükséges lépések és intézkedések az Ön által használt Flash-lejátszótól is függnek. Ha kérdései vannak, kérjük, használja a Flash-lejátszó súgófunkcióját vagy dokumentációját is, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a felhasználói támogatással.
Ha azonban megakadályozza vagy korlátozza a sütik telepítését, ez azt jelentheti, hogy weboldalunk nem minden funkciója használható teljes mértékben.

Szerződés feldolgozása

Az Ön által az árukínálatunk és/vagy szolgáltatásaink igénybevétele céljából továbbított adatokat a szerződés teljesítése céljából kezeljük, és ilyen mértékben szükségesek. A szerződés megkötése és feldolgozása nem lehetséges az Ön adatainak megadása nélkül.
A feldolgozás jogalapja a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja.
Az adatokat a szerződés teljes feldolgozása után töröljük, de az adó- és kereskedelmi törvények szerinti megőrzési határidőket be kell tartanunk.
A szerződéses feldolgozás részeként továbbítjuk az Ön adatait az áruk kiszállításával megbízott szállítmányozó cégnek vagy a pénzügyi szolgáltatónak, amennyiben az átadás az áruk kiszállításához vagy a fizetés céljából szükséges.
Az adatok továbbításának jogalapja a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja.

Ügyfélszámla / regisztrációs funkció

Ha Ön a weboldalunkon keresztül ügyfélfiókot hoz létre nálunk, a regisztráció során megadott adatokat (pl. az Ön nevét, címét vagy e-mail címét) kizárólag a szerződéskötést megelőző szolgáltatások, a szerződés teljesítése vagy az ügyfélszolgálat céljából gyűjtjük és tároljuk (pl. hogy áttekintést nyújtsunk Önnek a korábbi megrendeléseiről, vagy hogy felajánlhassuk Önnek az úgynevezett jegyzettömb funkciót). Ugyanakkor az Ön IP-címét és a regisztráció dátumát a napszakkal együtt tároljuk. Ezeket az adatokat természetesen nem adjuk át harmadik félnek.
A további regisztrációs folyamat keretében az Ön hozzájárulását kérjük ehhez a feldolgozáshoz, és hivatkozunk erre az adatvédelmi nyilatkozatra. Az ebben az eljárásban általunk gyűjtött adatokat kizárólag az ügyfélszámla biztosításához használjuk fel. 
Ha Ön hozzájárul ehhez a feldolgozáshoz, a feldolgozás jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.
Ha az ügyfélszámla megnyitása a szerződéskötést megelőző intézkedéseket vagy a szerződés teljesítését is szolgálja, az adatkezelés jogalapja szintén a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja.

A DSGVO 7. cikkének (3) bekezdése értelmében Ön bármikor visszavonhatja az ügyfélszámla megnyitására és fenntartására adott hozzájárulását a jövőre nézve. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy tájékoztat minket a visszavonásról.

Az e tekintetben gyűjtött adatokat töröljük, amint a feldolgozásra már nincs szükség. Az adó- és kereskedelmi törvények értelmében azonban be kell tartanunk a megőrzési határidőket.

Hírlevél

Ha feliratkozik ingyenes hírlevelünkre, akkor az Ön által e célból kért adatokat, azaz az Ön e-mail címét és - opcionálisan - nevét és címét továbbítjuk. Ezzel egyidejűleg tároljuk annak az internetkapcsolatnak az IP-címét, amelyről Ön a weboldalunkat megnyitotta, valamint a regisztráció dátumát és időpontját. A további regisztrációs folyamat során hozzájárulását kérjük a hírlevél küldéséhez, részletesen ismertetjük annak tartalmát, és hivatkozunk a jelen adatvédelmi nyilatkozatra. Az ebben az eljárásban gyűjtött adatokat kizárólag a hírlevél küldésére használjuk fel - azokat tehát különösen nem adjuk tovább harmadik félnek.
Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A DSGVO 7. cikkének (3) bekezdése értelmében Ön bármikor visszavonhatja a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását a jövőre nézve. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy tájékoztat minket a visszavonásról, vagy az egyes hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva.

Kapcsolatfelvételi kérelmek / kapcsolatfelvételi lehetőség

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailben lép kapcsolatba velünk, az Ön által megadott adatokat a megkeresés feldolgozásához használjuk fel. Az adatok megadása az Ön megkeresésének feldolgozásához és megválaszolásához szükséges - ezek megadása nélkül nem, vagy legfeljebb csak korlátozottan tudunk válaszolni az Ön megkeresésére.
A feldolgozás jogalapja a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja.
Az Ön adatait töröljük, ha a megkeresésére végleges választ kaptunk, és nincs jogi kötelezettség az adatok megőrzésére, pl. későbbi szerződéses feldolgozás esetén.

Online álláspályázatok / álláshirdetések közzététele

Lehetőséget kínálunk arra, hogy weboldalunkon keresztül jelentkezzen hozzánk. E digitális pályázatok esetében az Ön pályázói és pályázati adatait elektronikus úton gyűjtjük és dolgozzuk fel a pályázati folyamat lebonyolítása céljából.
A feldolgozás jogalapja a BDSG 26. § (1) bekezdés 1. mondata a DSGVO 88. cikk (1) bekezdésével összefüggésben. DSGVO 88. cikk (1) bekezdés.

Ha a jelentkezési folyamatot követően munkaszerződés megkötésére kerül sor, a jelentkezés során megadott adatait a szokásos szervezési és adminisztrációs folyamat céljából - természetesen a szélesebb körű jogi kötelezettségeknek megfelelően - az Ön személyi anyagában tároljuk.

A feldolgozás jogalapja szintén a BDSG 26. § (1) bekezdés 1. mondata a DSGVO 88. cikk (1) bekezdésével összefüggésben. DSGVO 88. cikk (1) bekezdés.
Ha egy kérelmet elutasítunk, az elutasításról szóló értesítéstől számított két hónap elteltével automatikusan töröljük a hozzánk eljuttatott adatokat. A törlésre azonban nem kerül sor, ha az adatok hosszabb, legfeljebb négy hónapos tárolást igényelnek, vagy ha a jogi rendelkezések miatt, pl. az AGG szerinti bizonyítási kötelezettség miatt a bírósági eljárás lezárásáig.

A jogalap ebben az esetben a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja és a BDSG 24. cikkének (1) bekezdésének 2. pontja. Jogos érdekünk a jogvédelem vagy jogérvényesítés.
Ha Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait hosszabb ideig tárolják, például azért, hogy felvegyék a pályázók vagy érdeklődők adatbázisába, az adatok feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik. A jogalap ekkor a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Ön azonban természetesen a DSGVO 7. cikk (3) bekezdésének megfelelően bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, ha a jövőre nézve hatályos nyilatkozatot tesz nekünk.

Facebook

Cégünk jelenléte a Facebook platformon termékeink és szolgáltatásaink reklámozására, valamint az érdeklődőkkel vagy ügyfelekkel való kommunikációra szolgál.
Ezen a közösségi médiaplatformon a Facebook Ireland Ltd-vel (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) közösen vagyunk felelősek.

A Facebook adatvédelmi tisztviselője egy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül érhető el:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

A közös felelősséget a GDPR értelmében a vonatkozó kötelezettségekre vonatkozó megállapodásban szabályoztuk. Ez a megállapodás, amelyből a kölcsönös kötelezettségek következnek, az alábbi linken érhető el:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja, amely ennek eredményeképpen történik, és az alábbiakban szerepel, a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a termékeink és szolgáltatásaink elemzése, kommunikációja, értékesítése és reklámozása.

A jogalap lehet a felhasználónak a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, a platform üzemeltetőjével szembeni hozzájárulása is. A felhasználó a DSGVO 7. cikk (3) bekezdésének megfelelően a platform üzemeltetőjének értesítésével bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást a jövőre nézve.

Amikor online jelenlétünket a Facebook platformon hívják fel, a felhasználó adatait (pl. személyes adatok, IP-cím stb.) a Facebook Ireland Ltd., mint a platform üzemeltetője kezeli az EU-ban.

Ezeket a felhasználói adatokat a Facebookon való céges jelenlétünk használatára vonatkozó statisztikai információkhoz használjuk. A Facebook Ireland Ltd. ezeket az adatokat piackutatási és hirdetési célokra, valamint a felhasználók profiljának létrehozására használja. E profilok alapján a Facebook Ireland Ltd. képes például arra, hogy a Facebookon belül és kívül a felhasználók érdeklődési körének megfelelően reklámozza őket. Ha a felhasználó a hívás időpontjában be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, a Facebook Ireland Ltd. az adatokat az adott felhasználói fiókhoz is kapcsolhatja.
Ha a felhasználó a Facebookon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, a felhasználó által ez alkalommal megadott személyes adatokat a megkeresés feldolgozásához használjuk fel. A felhasználó adatait töröljük, ha a felhasználó megkeresésére végleges választ kaptunk, és nincs jogszabályi megőrzési kötelezettség, például a későbbi szerződéses feldolgozásra vonatkozóan.

A Facebook Ireland Ltd. az adatok feldolgozásához sütiket is beállíthat.

Ha a felhasználó nem ért egyet ezzel a feldolgozással, a böngésző megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik telepítését. A már tárolt sütik is bármikor törölhetők. Az erre vonatkozó beállítások az adott böngészőtől függnek. A Flash sütik esetében a feldolgozás nem a böngésző beállításain keresztül, hanem a Flash lejátszó megfelelő beállításával akadályozható meg. Ha a felhasználó megakadályozza vagy korlátozza a sütik telepítését, ez azt jelentheti, hogy a Facebook nem minden funkciója használható teljes mértékben.

A feldolgozási tevékenységekről, azok leállításáról és a Facebook által feldolgozott adatok törléséről további részleteket a Facebook adatkezelési szabályzatában talál:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nem kizárt, hogy a Facebook Ireland Ltd. általi feldolgozás az Egyesült Államokban található Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025) útján is történik.

A Facebook Inc. csatlakozott az "EU-USA adatvédelmi pajzshoz", és ezzel kijelenti, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során megfelel az uniós adatvédelmi követelményeknek.

Instagram

Az Instagram platformon céges jelenlétet működtetünk termékeink és szolgáltatásaink reklámozása, valamint az érdeklődőkkel vagy ügyfelekkel való kommunikáció céljából.

Ezen a közösségi médiaplatformon a Facebook Ireland Ltd-vel (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) közösen vagyunk felelősek.

Az Instagram adatvédelmi tisztviselője egy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül érhető el:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

A közös felelősséget a GDPR értelmében a vonatkozó kötelezettségekre vonatkozó megállapodásban szabályoztuk. Ez a megállapodás, amelyből a kölcsönös kötelezettségek következnek, az alábbi linken érhető el:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja, amely ennek eredményeképpen történik, és az alábbiakban szerepel, a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a termékeink és szolgáltatásaink elemzése, kommunikációja, értékesítése és reklámozása.

A jogalap lehet a felhasználónak a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, a platform üzemeltetőjével szembeni hozzájárulása is. A felhasználó a DSGVO 7. cikk (3) bekezdésének megfelelően a platform üzemeltetőjének értesítésével bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást a jövőre nézve.

Amikor online jelenlétünket az Instagram platformon hívják fel, a felhasználó adatait (pl. személyes adatok, IP-cím stb.) a Facebook Ireland Ltd. mint a platform üzemeltetője kezeli az EU-ban.

Ezeket a felhasználói adatokat az Instagramon való céges jelenlétünk használatára vonatkozó statisztikai információkhoz használjuk. A Facebook Ireland Ltd. ezeket az adatokat piackutatási és hirdetési célokra, valamint a felhasználók profiljának létrehozására használja. E profilok alapján a Facebook Ireland Ltd. képes például arra, hogy a felhasználóknak az Instagramon belül és kívül az érdeklődési körüknek megfelelően hirdetéseket küldjön. Ha a felhasználó a hívás időpontjában be van jelentkezve Instagram-fiókjába, a Facebook Ireland Ltd. az adatokat az adott felhasználói fiókhoz is kapcsolhatja.

Ha a felhasználó az Instagramon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, a felhasználó által ez alkalommal megadott személyes adatokat a megkeresés feldolgozásához használjuk fel. A felhasználó adatait töröljük, ha a felhasználó megkeresésére végleges választ kaptunk, és nincs jogszabályi megőrzési kötelezettség, például a későbbi szerződéses feldolgozásra vonatkozóan, amely ezzel ellentétes lenne.

A Facebook Ireland Ltd. az adatok feldolgozásához sütiket is beállíthat.

Ha a felhasználó nem ért egyet ezzel a feldolgozással, a böngésző megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik telepítését. A már tárolt sütik is bármikor törölhetők. Az erre vonatkozó beállítások az adott böngészőtől függnek. A Flash sütik esetében a feldolgozás nem a böngésző beállításain keresztül, hanem a Flash lejátszó megfelelő beállításával akadályozható meg. Ha a felhasználó megakadályozza vagy korlátozza a sütik telepítését, ez azt jelentheti, hogy a Facebook nem minden funkciója használható teljes mértékben.

Az Instagram által feldolgozott adatok feldolgozásával, azok leállításával és törlésével kapcsolatos további részletekért kérjük, olvassa el az Instagram adatkezelési szabályzatát:

https://help.instagram.com/519522125107875

Nem kizárt, hogy a Facebook Ireland Ltd. általi feldolgozás az Egyesült Államokban található Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025) útján is történik.
A Facebook Inc. csatlakozott az "EU-USA adatvédelmi pajzshoz", és ezzel kijelenti, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során megfelel az uniós adatvédelmi követelményeknek.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

A közösségi média összekapcsolása grafikus vagy szöveges hivatkozással

Az alább felsorolt közösségi hálózatokon való jelenlétet is népszerűsítjük a weboldalunkon. Az integráció az adott hálózat linkelt grafikáján keresztül történik. A linkelt grafika használata megakadályozza, hogy automatikusan kapcsolat jöjjön létre a közösségi hálózat megfelelő szerverével, amikor a közösségi médián keresztül hirdetett weboldal meghívása során az adott hálózat grafikája jelenik meg. A felhasználó csak a megfelelő grafikára kattintva kerül átirányításra az adott közösségi hálózat szolgáltatására.

A felhasználó továbbítása után az adott hálózat összegyűjti a felhasználóra vonatkozó információkat. Nem zárható ki, hogy az így gyűjtött adatokat az USA-ban dolgozzák fel.

Ezek kezdetben olyan adatok, mint az IP-cím, a dátum, az időpont és a meglátogatott oldal. Ha a felhasználó ez idő alatt bejelentkezett az adott hálózat felhasználói fiókjába, a hálózat üzemeltetője képes lehet a felhasználó konkrét látogatásáról gyűjtött információkat a felhasználó személyes fiókjához rendelni. Ha a felhasználó az adott hálózat "Megosztás" gombján keresztül lép kapcsolatba, akkor ezek az információk a felhasználó személyes felhasználói fiókjában tárolhatók és esetleg közzétehetők. Ha a felhasználó meg akarja akadályozni, hogy az összegyűjtött információk közvetlenül a felhasználói fiókjához kerüljenek, akkor a grafikonra való kattintás előtt ki kell jelentkeznie. Ezenkívül lehetőség van az adott felhasználói fiók megfelelő konfigurálására.

A következő közösségi hálózatok linkeléssel integrálódnak oldalunkba:

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország, a Facebook Inc. leányvállalata, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
Adatvédelmi szabályzat: https://www.facebook.com/policy.php
Tanúsítás EU-USA adatvédelem ("EU-USA adatvédelmi pajzs") 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

"Facebook" közösségi plug-in

Weboldalunkon a Facebook közösségi hálózat plug-injét használjuk. A Facebook a facebook Inc. internetes szolgáltatása, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Az EU-ban ezt a szolgáltatást viszont a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország, a továbbiakban mindkettő "Facebook" néven.
az EU-USA adatvédelmi pajzs ("EU-USA adatvédelmi pajzs") szerinti tanúsítás révén.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

A Facebook garantálja, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is betartja az EU adatvédelmi követelményeit.
A jogalap a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk minőségének javítása.

A Facebook további információkat nyújt a lehetséges bővítményekről és azok funkcióiról a következő menüpont alatt

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

készen áll az Ön számára.

Ha a beépülő modul a weboldalunk valamelyik meglátogatott oldalán van tárolva, az Ön internetböngészője letölti a beépülő modul ábrázolását a Facebook USA-ban található szervereiről. Technikai okokból szükséges, hogy a Facebook feldolgozza az Ön IP-címét. Ezen kívül a weboldalunkon tett látogatásának dátuma és időpontja is rögzítésre kerül.
Ha Ön bejelentkezik a Facebookra, miközben a bővítményt tartalmazó weboldalainkat látogatja, a bővítmény által az Ön látogatásáról gyűjtött információkat a Facebook felismeri. A Facebook az így gyűjtött információkat az Ön ottani személyes felhasználói fiókjához rendelheti. Ha például a Facebook "Tetszik" gombját használja, ezeket az információkat a Facebook felhasználói fiókjában tárolja, és a Facebook platformon keresztül közzéteheti. Ha ezt meg kívánja akadályozni, akkor vagy ki kell jelentkeznie a Facebookról, mielőtt meglátogatná a weboldalunkat, vagy meg kell akadályoznia a Facebook plug-in betöltését az internetböngészője bővítményének használatával.

A Facebook további információkat nyújt az adatok gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint az ezzel kapcsolatos jogairól és védelmi lehetőségeiről a weboldalon elérhető adatvédelmi tájékoztatókban.

https://www.facebook.com/policy.php

Google AdWords konverziókövetéssel

Weboldalunkon a Google AdWords hirdetési komponensét és az úgynevezett konverziókövetést használjuk. Ezt a szolgáltatást a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, a továbbiakban "Google", nyújtja.

az EU-USA adatvédelmi pajzs ("EU-USA adatvédelmi pajzs") szerinti tanúsítás révén.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

A Google garantálja, hogy az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is betartja az EU adatvédelmi követelményeit.
Konverziókövetést használunk ajánlatunk célzott reklámozásához. A jogalap a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk elemzése, optimalizálása és gazdaságos üzemeltetése.

Ha Ön a Google által elhelyezett hirdetésre kattint, az általunk használt konverziókövetés egy sütit ment el az Ön végberendezésén. Ezek az úgynevezett konverziós sütik 30 nap után érvényüket vesztik, és nem szolgálnak az Ön személyes azonosítására.

Ha a cookie még érvényes, és Ön meglátogatja weboldalunk egy adott oldalát, akkor mind mi, mind a Google kiértékelheti, hogy Ön rákattintott a Google-on elhelyezett hirdetéseink egyikére, és ezt követően átirányították a weboldalunkra.

A Google az így gyűjtött információkat arra használja, hogy statisztikákat készítsen számunkra a weboldalunk látogatásairól. Ezen kívül információkat kapunk a hirdetéseinkre kattintó felhasználók számáról és a weboldalunk azon oldalairól, amelyeket ezt követően látogattak meg. Azonban sem mi, sem a Google AdWords-ot szintén használó harmadik felek nem képesek önt ily módon azonosítani.

A cookie-k telepítését az internetes böngésző megfelelő beállításain keresztül is megakadályozhatja vagy korlátozhatja. Ugyanakkor a már tárolt sütiket bármikor törölheti. Az ehhez szükséges lépések és intézkedések azonban az Ön által használt internetes böngészőtől függnek. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, használja az internetes böngészője súgófunkcióját vagy dokumentációját, vagy vegye fel a kapcsolatot annak gyártójával vagy ügyfélszolgálatával.

A Google továbbá a következőket is kínálja

https://services.google.com/sitestats/de.html

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

https://www.google.de/policies/privacy/

a témával kapcsolatos további információkért, és különösen az adatok felhasználásának megakadályozására vonatkozó lehetőségekről.